Kulturarv

Profilforskere

Museum Sydøstdanmark råder over et antal profilforskere, der hver især er specialister med mange års erfaring inden for deres respektive forskningsfelter. Det er profilforskernes opgave at holde deres viden ajour og bidrage med deres ekspertise til museets fælles vidensbank samt at stille den til rådighed for museets formidling og branding generelt.

Museum Syøstdanmarks profilforskere:


Kristoffer Buck Pedersen: Ældre Stenalder
99,6% af den tid, der har været mennesker med materiel kultur, er foregået i jægerstenalderen. Agerbrug, tøj af uld og dyrkede fibre, bofasthed, rumraketter og iPads er noget, der først er kommet inden for de sidste 0,4% af vores historie. Alt andet er temmeligt gammelt.

 


Anna S. Beck: Ideen om det gode liv – et studie af samspillet mellem  menneske, arkitektur og idealer i vikingetidens samfund
Udgangspunktet for projektet er en analyse og fortolkning af ‘Toftegård’ et stormandskompleks fra vikingetiden på det nordlige Stevns. Projektet er baseret på det arkæologiske materiale, som er udgravet af museet mellem 1995 og 2013, suppleret med andet relevant arkæologisk materiale, skriftlige kilder og samtidigt billedmateriale.

 


Nanna Holm Gade: Borgring
I sensommeren 2014 gennemfører Danmarks Borgcenter en arkæologisk forundersøgelse på et voldsted vest for Køge. Befæstningen formodes at være fra vikingetiden og vil indgå i forskningen omkring den danske statsdannelse, hvor store landområder bliver samlet under én magthaver, Kongen.

 


Inge Christiansen: Bryllupsdragter - brug, betydning og fremstilling
Dragter har især betydning ved livets højtider. Højtidene bringer orden i vores liv og markerer individets forhold til det omgivende samfund. Højtidsdragter er rituelle og synbolske. Samtidig er de også påvirket samfundets udvikling inde for lovgivning, teknink, mode, handel, økonomi, medicin, sociale forhold og egnsbestemt skik.