Nyheder

Mere middelalder på Danmarks Borgcenter

Efter gensidig aftale fratræder Thomas Tram Pedersen sin stilling som afdelingsleder på Danmarks Borgcenter den 31.8.

Direktør for Museum Sydøstdanmark Keld Møller Hansen udtaler: 

”Thomas og jeg er enige om at Borgcenteret har brug for en anden profil og et større kommercielt fokus på selve forretningsdelen.” 

”Thomas er en bragende dygtig formidler og en af de mest kreative medarbejdere, museet har haft ansat. Han vil nu koncentrere sig om at udvikle sin egen konsulentvirksomhed og kommer i den forbindelse måske til at arbejde for museet igen.”

Thomas vil frem til den 31.10 stadigvæk være tilknyttet Museum Sydøstdanmark i en konsulentrolle, hvor han færdiggør den administrative del af UNESCO-arbejdet for Vikingeborgen Borgring.

Der vil blive opslået en ny stilling som faglig leder af Danmarks Borgcenter, der fremadrettet skal have en middelalderhistorisk profil. Den ny leder skal blandt andet forholde sig til at:

Danmarks Borgcenter ikke har haft en god økonomisk sæson i 2018. Besøgstallet på Borgen er en smule mindre end sidste år, mens antallet af gæster til udstillingerne derimod ser ud til at falde med omkring 30%. Den varme sommer har generelt ikke været god for udendørsattraktionerne, hvor der tales om nedgang på op til 20%. Men vi har hen over sommeren kun haft en nedgang på ca. 5%. Udendørsattraktionen som Borgcenteret har skabt med vand i voldgravene, markering af fæstningsmure og bygninger, formidling og ikke mindst Børnenes Borgcenter fungerer altså. 

Det har årets udstilling desværre ikke gjort. Rethink War fortæller om fire nye våbenteknologier, som ændrede verden med en ”ægte atomgranat,” der var tænkt som det store trækplaster. Den rammer simpelthen ved siden af vores målgruppe og har tilsyneladende virket negativt på de potentielle besøgende, der findes blandt de gæster, som besøger udendørsdelen af Borgcenteret. 

Det skal vi selvfølgelig tage ved lære af og derfor vender Borgcenteret tilbage til og dyrker gamle dyder i 2019. Vores udstillinger skal imødekomme publikums forventninger om en udstilling på en middelalderborg. Der planlægges derfor en ny udstillingsdel, som dyrker Borgen og ikke mindst de riddere, vi alle forbinder med middelalderen. En stor, interaktiv model skal fortælle Borgens historie. Sammen med modellen formidles dramatisk om riddere og de turneringer, som fandt sted, da Vordingborg var Danmarks magtcentrum. 

Et andet højdepunkt i 2019 bliver en udstilling om Dannebrog. For 800 år siden faldt vores flag ned i Tallin i Estland. Det skal selvfølgelig fejres i Vordingborg, for det var jo under vores kong Valdemar Sejr, det skete. Vi gør det gennem en udstilling i Gåsetårnet og en stor event på selve dagen. Så sæt allerede kryds den 15. juni 2019. 

Ansvaret for den kommercielle del af Borgcenteret overgår til museets nyansatte, kommercielle chef; Dennis Paustian. Han kommer til at stå i spidsen for den strategiske og operationelle udvikling af Borgcenterets kommercielle aktiviteter. Dette indebærer økonomistyring, ledelse af museets marketing, salg af billetter, butikker og caféer samt personaleansvar for frontmedarbejderne. 

FAKTA

WEB: www.danmarksborgcenter.dk

FB: www.facebook.com/DanmarksBorgcenter 

KONTAKT

Direktør Keld Møller Hansen, Museum Sydøstdanmark på 23714108