Museum Sydøstdanmarks direktør benådes med ridderkorset.