Bygherre

Arkæologiske Rapporter

Efter en arkæologisk udgravning er afsluttet, udarbejdes rutinemæssigt en videnskabelig rapport eller beretning over undersøgelsen. I denne indgår fyldestgørende og deltaljeret dokumentation for metode og resultater. Rapporten, som arkiveres på museet og i statens centrale arkiver, er ført og fremmest henvendt til fagfolk. Rapporterne findes også under de individuelle udgravninger på Fund og Fortidsminder

For at imødekomme bygherres ønske om at få information om resultaterne fra en arkæologisk undersøgelse, kan museet også udarbejde en såkaldt kulturhistorisk rapport. Den er udformet som en lettilgængelig opsummering af udgravningens vigtigste resultater og rigt illustreret med tegninger og fotografier. Rapporterne bliver løbende uploaded til hjemmesiden.

Beretninger

KNV00001 Åsvejen Vest

KNV0002 Hvidlundsege

KNV0003 Nustrup

KNV00004 Fanefjord Skov

KNV00005 Havbogård Øst

KNV00006 Kærsgård

KNV00007 Traneholmgård

KNV00008-01 Næstveds nordlige omfartsvej, forundersøgelse

KNV00008-02 Næstveds nordlige omfartsvej, etape 2, felt 1

KNV00008-03 Næstved nordlige omfartsvej, etape 2, felt 2

KNV00008-04 Næstved nordlige omfartsvej, etpae 2, felt 3

KNV00010 Køge Kyst Screening

KNV00011-01 Næstved nordlige omfartsvej, etape 1, Køgevej

KNV00012 Hvedevænget

KNV00013 Strandgård

KNV00014 Neder Vindinge

KNV00017 Eco Park / rapport

KNV00020-01Køge bugt, etape 2

KNV00022 Rishøj

KNV00023 Listrup

KNV00024 Vollerupdyssen

KNV00026 Liselund

KNV00028 Naastrup

KNV00029 Flegum

KNV00030 Blakshøj

KNV00031 Vester Rævdal

KNV00032 Kassemose

KNV00040 Rødvigvej 2

KNV00041-01 Næstved nordlige omfartsvej, etape 3, Ganges Bro

KNV00043 Kabellægning Køge

KNV00044 Engstoftegård Øst

KNV00048 Havnen til Køge Å. Fjernvarme

KNV00049 Morten Reenbergs gård / Bilag

KNV00053 Lille syd

KNV00054 Egedesvej

KNV00054 Egedesvej_kulturhistorisk rapport

KNV00055 Dysager

KNV00056 Padeborg voldsted/sparresholm

KNV00057 Stationspladsen nordlig etape

KNV00058 Næstved nordlige omfartsvej, etape 4, vandhuller

KNV00059 Køge rådhus, forsyning

KNV00060-01 Næstved nordlige omfartsvej, etape 5 / lister

KNV00060-02 Vridsløse Syd, felt 1

KNV00060-03 Rørmosen I

KNV00060-04 Rørmosen II

KNV00060-05 Rørmosegård II

KNV00061 elmaster 

KNV00062 Kildebrønde Nordmark

KNV00063 Ølsemagle Øst

KNV00065 Sønderskov

KNV00074 Hellestrup kirke

KNV00075 Hellestrup kirke

KNV00077 Hvalsø kirkeruin

KNV00079 SEAS Salby-Ølby

KNV00080-01 forlægning af Ivar Huitfeldts vej

KNV00087-01 Campus FU

KNV00089 Egedesvej

KNV00100 Ågård / rapport

KNV00101 Kassemose Syd

KNV00102 Kulerup

KNV00112 Svinestihøjene

KNV00120 VEKS Køge til Greve

KNV00123-01 forlægning Bag Haverne, FU nord

KNV00123-01 forlægning Bag Haverne, FU syd

KNV00123-01 Ivar Huitfeldts Vej, FU 2 boreprøveareal

KNV00124 Skulkerup

KNV00125 Spanager Syd

KNV00126-01 Biografgrunden

KNV00127 Haugeskov

KNV00132 Tibirke

KNV00133-02 Storstrømsbroen

KNV00134 Kildevang

KNV00136 Grønnenæs skov

KNV00141 Rønnebækken

KNV00142/KØM3010 Kværnager-Roskildevej øst

KNV00145 Rønnebæksholm paddedamme

KNV00150 Vaseeng vest

KNV00154 ladbyvej

KNV00156-02 Bjerggade

KNV00163 Gørslev Voldsted

KNV00166 Nordhøjen Jelling

KNV00167 Genslyngning øvre Suså

KNV00172 Slemminge

KNV00180 Stampeskoven

KNV00184 Algestrup

KNV00188 St Røttinge

KNV00192 Kullegård

KNV00198 Nørregade 29

KNV00199 Rismosegård

KNV00200 Hammer præstegård

KNV00201 Birkely-Lyngvej

KNV00202-01 Billesborg

KNV00203 Kulerup Vest

KNV00204-01 Søndre Havn

KNV00205 Sonnerupvej 54

KNV00206 Næstelsø Præstegård. Jordvarme

KNV00207 Glavendrup

KNV00244 Åmarken 4 / Rapport

KNV00247-01 kildevej

KNV00247-02 Kildevej

KNV00247-03 Kildevej, etape III

KNV00249 Nordhøjvej forundersøgelse/udgravning

KNV00260 Karlslunde kirkegård / rapport

KNV00262 Sønderskovgård

KNV00263 Parkvej 50

KNV00270 Skomagerrækken

KNV00272 Trudshøjgård

KNV00285 Bag Haverne

KNV00289 Skredbjerg II

KNV00290 Stenskov Syd

KNV00291 Boserup Vest

KNV00292 Kyse Markvej 45

KNV00293 Katrinebjerg / Rapport

KNV00297 Køge Vandcenter

KNV00298 Hastrupvej Øst / Rapport

KNV00305 Ore strand

KNV00320 Panteren

KNV00329 Fændediget 15

KNV00336 Kraneledvej 4

KNV00345 Stevnsvej

KNV00354 Fuglebæk Allé

KNV00355 Tystrupvej 22

KNV00358 Næstved Landevej Sneslev, etape 2

KNV00360 Rejnstrupvej 9a

KNV00361 Langagergård Øst

KNV00364 Bregnegårdsvej / forundersøgelse

KNV00365 Nørregade 4

KNV00368 Højelsevej 15-17

KNV00370 SEAS tracée

KNV00395 Høvdingegården

KNV00408 Munkebakken

KNV00416 Snogebæk

KNV00442 vindmøller Saltø Syd

KNV00456 Kærsgård beretning

KNV00513 Marvede kirke

KNV00529 Røglebakken